02-03-2022

Snelle carrièreswitch naar de zorg door nieuwe opleiding

Opleiding verpleegkundige in actie

Om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt, moet de beroepsbevolking regelmatig nieuwe skills aanleren en bestaande verbeteren. Een ‘skillspaspoort’ kan helpen om skills inzichtelijk te maken en scholing te vergemakkelijken.

Ook werving en selectie moet eenvoudiger worden dankzij het skillspaspoort.

In het onderzoeksproject ‘Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort’ zijn de mogelijkheden van een skillspaspoort onderzocht. Het ontwikkelen en implementeren ervan blijkt niet eenvoudig. De meeste werkgevers en werknemers staan positief tegenover een dergelijk instrument, maar onderwerpen als privacy en zelfbeschikking zijn belangrijke randvoorwaarden. Ook rondom eigenaarschap, beheer en financiering bestaat nog onzekerheid.

Het rapport geeft aanbevelingen en richtlijnen voor een succesvolle introductie van het skillspaspoort. Het onderzoek is een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam (dr. Hafid Ballafkih), Hogeschool Arnhem en Nijmegen (dr. Jos Sanders), TNO (dr. Joost van Genabeek) en Hogeschool Saxion (drs. Jouke Post).

Meer informatie

Lees meer over het onderzoek en download het rapport op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

Delen: